Wat is de huurinkomenstabel?

In de huurinkomenstabel zie je in welke huurprijsklasse je in aanmerking komt voor een woning. Als je inlogt op Mijn overzicht zie je bij Passend Aanbod direct de woningen die passen bij je inkomen.

Verhouding netto huur en gezinsinkomen

De deelnemende corporaties hebben afspraken gemaakt over de verhouding tussen huur en inkomen bij het toewijzen van woningen, dat heet Passend Toewijzen. De verhurende corporatie toetst bij elke toewijzing of het gezinsinkomen past bij de netto huur van de woning. 

De netto huur is de kale huurprijs: de totale huurprijs zonder de servicekosten. Het gezinsinkomen (oftewel verzamelinkomen) is het inkomen dat het gezin samen verdient. Hiertoe behoort ook de medebewoner die niet op het huurcontract vermeld staat. Het inkomen van eventuele kinderen telt hierbij niet mee. 

Let op: op basis van het inkomen op je inkomensverklaring wordt doorberekend wat je huidige inkomen is (het inkomen wordt geïndexeerd). 

Wat is Passend Toewijzen? 

De overheid heeft deze norm opgenomen in de wet, om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terecht komen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden.

Het gaat namelijk niet alleen om huishoudens met een beperkt inkomen in te dure woningen, maar ook andersom, huishoudens met een 'hoger' inkomen hebben niet meer de mogelijkheid om op de goedkope woningvoorraad te reageren. Hierdoor blijft de goedkope voorraad beschikbaar voor de lage inkomens. 

Waar staan de gekleurde huisjes bij het Passend Aanbod voor wanneer je bent ingelogd?

Als je bent ingelogd zie je dat in de advertenties een gekleurd huisje staat. De verschillende kleuren geven aan welke woningen het meest passend zijn én voldoen aan je zoekprofiel:

Groen: deze woningen zijn passend volgens jouw verzamelinkomen én voldoen aan jouw persoonlijk ingestelde zoekprofiel met woonwensen.
Oranje: deze woningen zijn passend volgens jouw verzamelinkomen maar voldoen niet aan jouw persoonlijk ingestelde zoekprofiel. Omdat we willen voorkomen dat je interessant aanbod mist, laat het systeem jou deze woningen zien omdat ze wel passen bij jouw verzamelinkomen. 
Rood: deze woningen zie je alleen als je op 'alle huurwoningen' selecteert, dit zijn niet de passende woningen. 

Noot: met passend wordt in dit geval bedoelt dat je met jouw inkomen en huishoudgrootte op de woning mag reageren. 

Mijn inkomen is maar iets hoger of lager dan het maximale inkomen in de voorwaarden. Mag ik dan wel reageren? 

Nee, je kunt niet reageren op een woning als jouw inkomen hoger of lager is dan wat er vermeld staat in de huurinkomenstabel. Dit kan helaas ook niet aangepast worden. 

Als corporaties zich niet houden aan het Passend Toewijzen wordt hen een boete opgelegd.  Elke woningtoewijzing wordt gecontroleerd door een accountant. Deze regels zijn heel erg streng.

Mijn inkomen is gewijzigd

In principe wordt er toegewezen aan de hand van een geldige inkomensverklaring (uit 2017 of 2018). Dit inkomen wordt (automatisch door de website) geïndexeerd naar 2019. Als er geen inkomen op je inkomensverklaring vermeld staat of je hebt nu een ander salaris of inkomen en je wilt liever voor een woning in een prijsklasse in aanmerking komen die bij je huidig inkomen past, dan kun je je inkomen wijzigen bij Mijn Gegevens. Bij Overige inkomensformulieren kun je recente salarisstroken uploaden om je inkomen aan te tonen. 

De relatie tussen je inkomen en de huurprijsklasse vind je via de volgende link: https://www.woninginzicht.nl/informatie-en-contact/vraag-en-antwoord/#/node/557

Uitzondering

Het kan voorkomen dat de woningcorporaties afwijken van bovenstaande huurinkomenstabel. Dit heeft te maken met de strikte regels die de Europese Commissie stelt waarbij zij ‘staatssteun’-grenzen stelt aan de maximale huurprijs van corporatiewoningen en bepaald heeft wat het maximum-inkomen bij toewijzing van zo’n woning mag zijn (€ 38.035,- in plaats van € 42.436,-).

 

 

Via e-mail je vraag stellen

Woning in Zicht is een digitaal loket. Voor vragen omtrent je inschrijving helpen we je graag via e-mail. Vul het contactformulier in als je een vraag hebt. 

Wij streven ernaar op werkdagen binnen 24 uur te reageren. 

 

Telefonisch of persoonlijk jouw vraag stellen

Wil je graag iemand (telefonisch) spreken? Dan kun je contact opnemen met een van de deelnemende corporaties: contactgegevens van de corporaties