Inkomen

Welk bedrag moet ik invullen bij 'verzamelinkomen'?

Vul je persoonlijke 'verzamelinkomen', 'toetsingsinkomen' of 'belastbaar jaarinkomen' in. Je verzamelinkomen en dat van je eventuele partner (plus eventueel andere inwonende personen) wordt gebruikt om te bepalen binnen welke huurprijsklasse je een woning mag zoeken. 

Het inkomen van eventuele kinderen telt hierbij niet mee. Het inkomen van inwonenden (geen kinderen zijnde) telt wel mee! Voor deze personen dien je de inkomensverklaring(en) ook aan de inschrijving toe te voegen. Let op: op basis van het inkomen op je inkomensverklaring wordt doorberekend wat je huidige inkomen is (het inkomen wordt geïndexeerd).

 • Het verzamelinkomen vind je op je belastingaangifte voor de Inkomstenbelasting.
 • Je kunt een inkomensverklaring aanvragen bij de Belastingdienst (gratis). Bel de Belasting Telefoon: 0800 - 0543 en houd je BurgerSerivceNummer (BSN) bij de hand. De verklaring wordt binnen 5 dagen per post thuis toegestuurd.
 • Je kunt de inkomensverklaring ook digitaal aanvragen via www.belastingdienst.nl
 • Ben je nog niet in het bezit van dit formulier, neem dan het belastbaar jaarinkomen (incl. vakantiegeld) over van je meest recente jaaropgave.

Waarom vragen we naar je inkomen?

Je inkomen is van belang om te bepalen welke huurprijs past bij je inkomen. Daar zijn regels voor zodat de woningen aan de juiste doelgroepen worden toegewezen. Daarbij geldt de huurinkomenstabel.

Telt mijn vermogen mee bij de inkomenstoets?

Het vermogen zelf wordt niet meegerekend met de inkomenstoets, maar wel de inkomsten uit vermogen. Dat is bijvoorbeeld de rente die je ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de Inkomstenbelasting). Dit telt mee in de berekening van het belastbaar huishoudinkomen.

Wat is een inkomensverklaring? 

Een inkomensverklaring (voorheen IB-60) is een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. De corporaties hebben deze verklaring nodig als zij een woning aan je willen verhuren. We vragen je daarom deze inkomensverklaring te uploaden bij je gegevens op deze website. Reageren op woningen is alleen mogelijk als je inkomensverklaring geüpload is.

De inkomensverklaring kun je aanvragen bij de Belastingdienst.

Inkomensverklaring aanvragen via de DigiD app: download de DigiD app en je kunt de inkomensverklaring daar downloaden.

Inkomensverklaring per telefoon aanvragen: vraag de inkomensverklaring gratis op via de Belastingtelefoon op 0800-0543. 

Hou er rekening mee dat je dit tijdig doet. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor je de verklaring ontvangt. Zorg ervoor dat je bij het aanvragen van de verklaring je BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand hebt.

Inkomensverklaring online aanvragen: Ga naar www.belastingdienst.nl en log in met jouw DigiD op 'Mijn Belastingdienst'. Je kunt als je bent ingelogd de inkomensverklaring direct downloaden.

Kies je voor Inkomensbelasting - Belastingjaar (jaartal) - Mijn inkomsten en kies tenslotte voor: Inkomensverklaring downloaden als PDF. 

Als er onder 'Mijn inkomsten' een geel uitroepteken staat, is het niet mogelijk om de inkomensverklaring digitaal op te vragen. Je kan de inkomensverklaring dan telefonisch opvragen via 0800-0543 (gratis). Het duurt dan 5 werkdagen voordat je de inkomensverklaring thuisgestuurd krijgt. 

Hoe voeg je de inkomensverklaring toe aan je inschrijving? 

Je voegt de inkomensverklaring toe via onze website. Als je inlogt op de website kom je bij 'Mijn overzicht' terecht. Dan ga je naar het tabblad 'Mijn documenten' en 'Verplichte inkomensformulier(en). Daar klik je op 'Document toevoegen'. 

Veilig je inkomensverklaring uploaden

Wij adviseren je om het BSN af te schermen. De overheid heeft hiervoor de KopieID-app gelanceerd. Deze gratis app, geschikt voor Android, Windows en iOS, geeft je de mogelijkheid om een veilige kopie te maken van je identiteitspapieren en inkomensformulieren. 

Wanneer je om een inkomensverklaring wordt gevraagd, scan je deze in met de app. Op deze scan kun je vervolgens gevoelige informatie doorstrepen zoals je BSN. Je burgerservicenummer hoeft namelijk niet verwerkt te worden. 

Ik en of mijn partner hebben in het buitenland gewoond. Welke inkomensgegevens moeten we dan aanleveren?

Als je sinds kort in Nederland woont en nog geen inkomensverklaring kunt aanvragen bij de Belastingdienst (omdat je nog geen BS-nummer hebt of omdat je nog niet aan het werk bent) moet je andere documenten aanleveren om je inkomen te onderbouwen. 

Ook als je geen inkomsten had in het land waar je voorheen woonachtig was, dien je dit te kunnen bewijzen middels documenten. 

Heb je hier vragen of twijfels over, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze aangesloten corporaties

Ik heb een eigen bedrijf, welke inkomensgegevens moet ik aanleveren? 

Ben je zelfstandig ondernemer? Lever dan een officiële verklaring van je boekhouder of accountant met vermelding van huidig bruto jaarinkomen en de jaarrekening van het voorgaande boekjaar aan.

Hoe wordt het inkomen berekend dat bepaalt in welke huurprijsklasse je kunt huren? 

Bij de berekening van het (gezamenlijke) bruto jaarinkomen wordt uitgegaan van het verzamelinkomen, zoals dat ook door de Belastingdienst wordt gebruikt. Hieronder vallen: 

 • inkomen uit werk en woning;
 • inkomen uit dividend en aandelen;
 • inkomen uit sparen en beleggen.

Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt niet meegerekend. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kun je terecht bij de Belastingdienst.

Ik ben student, wat vul ik in bij inkomen?

Als je geen aanvullend inkomen hebt, vul dan '€0,-' in bij je inkomen. Studiefinanciering telt niet mee bij het inkomen. Er is geen minimum inkomensgrens, dus je kunt ook een woning huren zonder een aanvullend inkomen. 

Inkomsten uit een bijbaan worden wel meegerekend als inkomsten. 

Mijn inkomen is lager geworden. Hoe kan ik reageren op passende woningen? 

Als je met bewijsstukken (bijvoorbeeld van de gemeente of de Belastingdienst) kunt aantonen dat je recht hebt op woningen met een lagere huurprijs, dan kun je dit aanvoeren bij een woningaanbieding.

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat deze gegevens kloppen en dat je in de juiste huurinkomenscategorie reageert op woningen. Denk eraan dat je op het moment van een aanbieding kunt aantonen dat je inkomen past bij de huur op het moment dat je woning betrekt, aan de hand van formele bewijsstukken. 

Ik ontvang alimentatie, wat nu?

Ik ontvang alimentatie: Je gaat uit van het inkomen dat staat vermeld op de inkomensverklaring van de Belastingdienst of je belastingaanslag. Hierbij is al rekening gehouden met de alimentatie die je ontvangt van je ex-partner. Kinderalimentatie wordt niet meegerekend als inkomen.  

Mijn inkomen is gewijzigd, wat nu? 

Je past je inkomen aan via onze website. Als je inlogt op de website kom je bij 'Mijn overzicht' terecht. Op deze pagina kun je bij 'Persoonlijke gegevens' je verzamelinkomen aanpassen.

Standaard wordt je inkomen gebaseerd op de gegevens van de inkomensverklaring. Deze heb je altijd nodig als je in aanmerking wilt komen voor een woning. Op deze inkomensverklaring staat het inkomen van het voorgaande jaar.

Is je inkomen hoger of lager geworden in dit lopende jaar omdat je bijvoorbeeld:

 • een (nieuwe) baan hebt;
 • meer of minder bent gaan werken;
 • gestopt bent met werken;
 • werkloos bent geworden?

Dan bepaalt je huidige inkomen in welke huurprijsklasse je een woning kunt huren. Het huidige inkomen wordt geschat op basis van recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties. Je kunt zelf een schatting maken van je huidige bruto jaarinkomen en dit invullen op je inschrijving, zodat je  automatisch op passende woningen reageert.

Let op: ook al komt je huidige inkomen niet overeen met dat wat er op de inkomensverklaring staat, je moet deze toch uploaden bij 'Mijn documenten' >> 'Verplichte inkomensformulieren'. Daarnaast is het belangrijk om je huidige inkomen te onderbouwen. Dat doe je door jouw actuele inkomensgegevens toe te voegen bij 'Overige inkomensformulieren'.  

Welke huurprijs telt mee voor huurtoeslag?

Voor het aanvragen van huurtoeslag vul je de kale/netto huurprijs en de subsidiabele servicekosten in. De overige servicekosten tellen niet mee bij de berekening van de huurtoeslag. De totale of bruto huurprijs bestaat uit de som van de kale/netto huurprijs en de servicekosten. 

Hoe kan het dat een woning die passend lijkt op basis van mijn inkomensverklaring, toch niet passend is? 

Het inkomen op je inkomensverklaring wordt geïndexeerd. Dit is nodig om het inkomen voor het lopende jaar te berekenen. Het kan zijn dat je door de indexering in een andere inkomensklasse valt, waardoor je mogelijk niet in aanmerking komt voor een woning die in eerste instantie passend leek.  

Via e-mail je vraag stellen

Woning in Zicht is een digitaal loket. Voor vragen omtrent je inschrijving helpen we je graag via e-mail. Vul het contactformulier in als je een vraag hebt. 

Wij streven ernaar op werkdagen binnen 24 uur te reageren. 

 

Telefonisch of persoonlijk jouw vraag stellen

Wil je graag iemand (telefonisch) spreken? Dan kun je contact opnemen met een van de deelnemende corporaties: contactgegevens van de corporaties