Disclaimer

Disclamer Woning in Zicht

Wij (Woning in Zicht in Tilburg) zijn eigenaar van deze website (www.woninginzicht.nl). En wij exploiteren de site ook. Bezoek je deze site? Of maak je er op een andere manier gebruik van? Dan ga je akkoord met onze spelregels daarvoor. Deze spelregels lees je hieronder:

Juistheid van informatie
 • Wij doen ons best de informatie op deze website actueel en juist te houden. Dit betekent niet dat wij garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en/of actueel is. Daarom kun je aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Dit geldt ook voor alle ingangsdata en huurprijzen op deze website.
 • Op www.woninginzicht.nl vind je links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
Je gegevens
 • Schrijf je je in als woningzoekende? Dan vragen we een aantal gegevens van je. Je zorgt er zelf voor dat jouw gegevens kloppen. Via de webpagina 'Mijn WiZ' kunt u jouw gegevens bekijken en wijzigen.
 • Wij behandelen je gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Jouw gegevens zijn beschikbaar voor ons, de woningcorporaties en de beheerder van de website. Ook delen wij je contactgegevens met een gespecialiseerde partner(s) voor het versturen van nieuwsbrieven en enquêtes ter verbetering van de dienstverlening. Wij stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden. 
 • We hebben de Autoriteit Persoonsgevens gemeld dat we persoonsgegevens registreren.
Het gebruik van de website
 • Je doet je best geen virussen, wormen of andere vernietigende onderdelen via deze website te verspreiden.
 • Je gebruikt deze website en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden.
 • Wil je tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heb je daar vooraf onze toestemming voor nodig.
 • Kun je de website tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vind je dat je daardoor schade leidt? Dan stel je ons daarvoor niet aansprakelijk.
Gedrag

Bij contact met Woning in Zicht en de aangesloten woningcorporaties behandel je de ander met respect. Discriminatie, belediging, bedreiging of grof taalgebruik vinden wij onacceptabel. Wanneer je onacceptabel gedrag vertoont, treft de betreffende corporatie of Woning in Zicht passende maatregelen. Een maatregel kan zijn dat je een half jaar niet kunt reageren op woningen op onze website.

Veranderingen
 • Wij mogen deze website altijd veranderen of stoppen. We hoeven je daarover niet te informeren. Je stelt ons niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Wijzigen we deze spelregels? Dan zie je dit hier. De nieuwe spelregels gelden vanaf dat moment dat we ze plaatsen. We hoeven je daarvan niet op de hoogte te brengen.