Sluiten

Vraag extra inschrijfduur aan

Formulier extra inschrijfduur

Uitleg

Zorg dat je jouw aanvraag compleet bij ons aanlevert, dat de bestanden niet meer dan 10MB zijn én dat je een werkend e-mailadres invult.

Ga verder

Jouw situatie

JaNee
Helaas

Helaas, je kunt alleen extra inschrijfduur aanvragen als je relatie verbroken is, jij de echtelijke woning moet verlaten én je zorgplicht hebt voor één of meerdere thuiswonende kinderen tot 23 jaar.

Stuur een e-mail naar [email protected] met een omschrijving van je situatie, zodat we je verder kunnen helpen.

Ga terug Ga verder

Algemene gegevens

Dit veld is verplicht Alleen cijfers zijn toegestaan
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Ga terug Ga verder

Extra inschrijfduur aanvragen

Ga terug Ga verder

Uploaden documenten

Aanleveren van documenten

Om extra inschrijfduur aan te kunnen vragen hebben we een aantal documenten van je nodig die je situatie aantonen. De documenten die je upload mogen maximaal 10 MB groot zijn. En alleen de volgende formaten kunnen geupload worden:  .jpg, .png of .pdf.
 

 

Je bent gescheidenJe woonde samen zonder huwelijk
Echtscheidingsdocumenten van de rechtbank

Voeg hier je echtscheidingsconvenant of echtscheidingsvonnis toe. Heb je beide documenten, mag je ze allebei toevoegen. Heb je nog geen convenant? Dan kun je ook het officiële en ondertekende verzoekschrift naar de rechtbank bijvoegen.
LET OP: we moeten minimaal 1 document ontvangen dat is ingediend bij de rechtbank. 

Ouderschapsplan

Als je gescheiden bent, heb je een ouderschapsplan opgesteld. Voeg hier het ouderschapsplan toe wat door zowel jou als je ex-partner is ondertekend.

Is je kind boven de 18 maar onder de 23 jaar en heb je hierdoor geen ouderschapsplan? Dan voeg je een GBA historisch uittreksel van hem of haar toe.

Ondertekende verklaring waaruit blijkt dat jullie relatie is verbroken

Voeg een ondertekende verklaring toe waaruit blijkt dat jullie relatie is verbroken
Dit is een brief/verklaring van jou en je ex-partner waarin jullie beiden verklaren dat de samenleving verbroken is, jij de (gedeelde) zorg voor een of meer thuiswonende kinderen tot 23 jaar hebt en wat er met de gezamenlijke woning gebeurt. Jullie dienen deze verklaring allebei te ondertekenen en te voorzien van een datum.

Ouderschapsplan

Bij het verbreken van een relatie waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

JaNee
Gezagsregister

Omdat jullie geen ouderschapsplan hebben, hebben we een uittreksel van het gezagsregister nodig.

Bewijs van samenwonen

Je kunt alleen extra inschrijfduur krijgen als je samenwoonde met je ex-partner.
Hier kun je een document uploaden waaruit blijkt dat je samen een huishouden hebt gevoerd op hetzelfde adres. Denk aan een samenlevingscontract, een huurovereenkomst of eigendomsakte op beide namen.

Bewijs dat je de woning moet verlaten

Sta je niet op het huurcontract of koopakte? En is het echt niet mogelijk dat je met de kinderen in de woning blijft wonen? In dat geval ontvangen we graag een document waaruit dit blijkt. Denk aan een huur- of koopcontract van de echtelijke woning die niet op jouw naam staat of voeg een GBA historisch uittreksel van zowel jouzelf als jouw ex-partner toe.

Antimisbruikbepaling * Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag te goeder trouw en naar waarheid heb ingevuld. Als achteraf blijkt dat aanvrager niet te goeder trouw is geweest, bijvoorbeeld omdat aanvrager en partner alsnog samenwonen in de woning die met behulp van de Extra inschrijfduur is verkregen, dan zal deze huurovereenkomst door de nieuwe verhuurder worden vernietigd op grond van dwaling dan wel bedrog en zal deze woning moeten worden ontruimd zonder recht op vervangende woonruimte. Aanvrager neemt hiervan kennis en onderschrijft dit volledig. Daarnaast ga ik akkoord met het opvragen van mijn gegevens bij de corporatie om mijn aanvraag te kunnen behandelen.
Ga terug Ga verder

Aanleveren van documenten

Om extra inschrijfduur aan te kunnen vragen hebben we een aantal documenten van je nodig die je situatie aantonen. De documenten die je upload mogen maximaal 10 MB groot zijn. En alleen de volgende formaten kunnen geupload worden:  .jpg, .png of .pdf.