Wat is extra inschrijfduur en hoe vraag ik het aan?

Moet je je woning verlaten omdat jij en je partner uit elkaar gaan? En heb je de zorg voor één of meer thuiswonende kinderen* tot 23 jaar? Dan kun je extra inschrijfduur aanvragen. 

*Ben je zwanger en voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kun je ook extra inschrijfduur aanvragen. Stuur dan een verklaring van je verloskundige mee waaruit blijkt dat je minimaal 24 weken zwanger bent.

Wil je alle informatie over Extra inschrijfduur alsjeblieft heel goed doorlezen? Het is belangrijk dat je aan de voorwaarden voldoet, zo voorkomt het eventuele teleurstellingen!

Wat is extra inschrijfduur?

Bij Extra inschrijfduur vullen we je inschrijfduur dan aan tot het gemiddelde van alle ingeschreven woningzoekenden bij Woning in Zicht. De gemiddelde inschrijfduur is op dit moment 116 maanden. Gedurende 1 jaar kun je met deze extra inschrijfduur actief reageren op de voor jou passende woningen.

Wat kun je met extra inschrijfduur?

Het doel van extra inschrijfduur is dat je woonruimte kunt vinden. We zien dat de extra inschrijfduur die je krijgt toegekend, in alle gevallen voldoende is om binnen 1 jaar een woning te vinden. Het is wel belangrijk dat je actief reageert in een zo groot mogelijk zoekgebied. Let op: mogelijk vind je niet je 'droomwoning'.

Hoe werkt extra inschrijfduur?

Met extra inschrijfduur zoek je zelf naar een woning door actief te reageren op onze website.  Je krijgt dus niet vanzelf een woning toegewezen. Na 1 jaar vervalt de extra inschrijfduur. Deze kan niet worden verlengd.

Wanneer kom je in aanmerking voor extra inschrijfduur

 • Jij en je partner gaan uit elkaar; én
 • Je staat niet langer dan 116 maanden ingeschreven bij Woning in Zicht; én
 • Je bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 61.214,-
 • Je staat als enige aanvrager op de inschrijving - buiten je meeverhuizende kind(eren); én
 • Je kunt aantonen dat je de zorgplicht hebt (minimaal co-ouderschap = minimaal 50% zorg) voor één of meer thuiswonende kinderen tot 23 jaar; én
 • Er sprake is geweest van duurzaam samenwonen met een affectieve relatie (= je hebt minimaal 6 maanden samen een huishouden gevoerd.) Je voert een gezamenlijke huishouding als je samen met je partner je hoofdverblijf hebt in dezelfde woning en jullie financieel óf op een andere manier voor elkaar zorgen*; én
 • De echtelijke woning is niet aan jou toegewezen of je kunt niet in de gezamenlijke woning blijven omdat de relatie is verbroken; én
 • Je levert het formulier en de bewijsstukken in binnen 1 jaar na het verbreken van de relatie, wat moet blijken uit een ingediend verzoekschrift tot echtscheiding, een ontbinding van een samenlevingsovereenkomst of vergelijkbaar document. 

Wanneer kom je niet in aanmerking voor extra inschrijfduur

 • Je hebt financiële problemen en daardoor kun je niet in je huidige woning blijven wonen (mogelijk kun je een woonkostentoeslag aanvragen via de gemeente)
 • Je wilt een eigen of grotere woning omdat je zwanger bent
 • Je moet verhuizen in verband met een fysieke beperking (mogelijk kun je een WMO verhuisverklaring aanvragen)

*Is je huishouden niet duurzaam geweest?

Wanneer de gemeenschappelijke huishouding niet duurzaam is, dan is het aan de woningzoekende om te bewijzen dat dit wel het geval is. Het is in dit geval onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en laste hebt betaald. Als je alleen een liefdesrelatie met de huurder hebt, is dit niet van doorslaggevend belang. 

Welke gegevens moet je aanleveren bij je aanvraag?

Belangrijk

Extra inschrijfduur kan niet op voorlopige basis toegekend worden. Het is daarom belangrijk dat je de complete en definitieve stukken aanlevert bij een aanvraag. Een vaststellingsovereenkomst of een beschikking 'voorlopige voorziening echtscheiding' is niet voldoende. Ook is het niet voldoende om alleen een ondertekend ouderschapsplan op te sturen. Een schriftelijke verklaring van je advocaat is wel van belang. 

Start aanvraag Extra inschrijfduur

Bij een relatiebreuk moet je veel meer zaken regelen. Je kinderen, financiën, een woning en nog meer. 

In regio Hart van Brabant biedt elke gemeente de mogelijkheid aan ouders om advies en ondersteuning bij de scheiding te krijgen. Bijvoorbeeld als je twijfelt. Of als je extra begeleiding voor de kinderen wilt (wat overigens een aanrader is). Of als jullie er samen niet (meer) uitkomen.

Op de website www.alsjeuitelkaargaat.nl lees je hier alles over. Je vind er handige checklists, informatie van professionals, verschillende bijeenkomsten en een overzicht hoe je in contact komt met een beroepskracht in jouw gemeente.